Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi. Lisättiin esityslistaan pykälä 18, vastaus kotihoidon hyvinvointiavustajaselvityspyyntöön.