Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 18 LISÄPYKÄLÄ: Vastaus vanhusneuvoston selvityspyyntöön kotihoidon hyvinvointiavustajista (lisäpykälä) 

Päätösehdotus oli

Vanhusneuvosto toteaa ja käy keskustelua ikäihmisten palveluiden vastauksesta selvityspyyntöön kotihoidon hyvinvointiavustajista.

Päätös

Vanhusneuvosto totesi selvityspyyntöön saadun vastauksen.