Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 13 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus oman pykälänsä ajaksi Sisko Hiltuselle (Tampereen kaupunki) ja Ulla Pohjanmaalle (Ikäinstituutti).

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus oman pykälänsä ajaksi Sisko Hiltuselle (Tampereen kaupunki) ja Ulla Pohjanmaalle (Ikäinstituutti) ja opiskelija Janne Sundqvistille, joka seuraa kokousta.