Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Erkkilä ja Saila Joutsio.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Erkkilä ja Tuula Kivimäki.