Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 14 Tampereen kaupungin palveluverkkotyö 

Päätösehdotus oli

Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen kertoo Tampereen kaupungin palveluverkkotyöstä. Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Merkittiin Hiltusen alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.