Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 17 Vanhusneuvoston muut asiat v. 2020 

TRE:128/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Vanhusneuvostolla on ollut 15.1.2020 kokouksen jälkeen seuraavat tapahtumat: Miten kalevalaisia palvellaan tulevaisuudessa -tilaisuus 28.1.2020; työjaosto 31.1.2020.

Vanhusneuvostolle tuodaan tiedoksi ja tarkastelua varten myös vanhusneuvoston vuosikello 2020. Kello on epävirallinen ja tarkoitettu vanhusneuvoston työn tueksi.

Vanhusneuvostolle on tullut virallinen vastaus vetoomukseen toisen vanhusasiamiehen tehtävästä. Vastaus on esityslistan liitteenä.

 

 

Päätösehdotus oli

Käydään läpi vanhusneuvoston jäsenten edustamiset ja saadut palautteet ja päätetään aiheuttavatko ne toimenpiteitä. Päätetään mahdollisesta tiedotteesta. Keskustellaan vastauksesta toisen vanhusasiamiehen  tehtävään.

 

Päätös

Merkittiin muut esille tulleet asiat tiedoksi. 

Kuultiin puheenjohtajan selvitys tapaamisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Taru Kuosmasen kanssa liittyen toisen vanhusasiamiehen vakanssin lopettamiseen. Siihen liittyen vanhusneuvosto päätti lausua, että vanhusneuvosto paheksuu toimintatapaa vanhusasiamiesasiaan liittyen. Asia olisi  pitänyt tuoda oikeassa järjestyksessä, virallisesti ja ajoissa vanhusneuvoston käsittelyyn. Vanhusneuvosto on otettava lain mukaisesti mukaan tällaisessa ikäihmisiin liittyvässä merkittävässä päätöksessä. Vanhusneuvosto seuraa tarkasti, miten yhden vanhusasiamiehen kanssa pärjätään ja edellyttää, että tällainen menettelytapavirhe ei enää toistu.

Päätettiin, että tästä kokouksesta ei poikkeuksellisesti lähde tiedotetta, mutta esittelijäsihteeri valmistelee seuraavaan kokoukseen aloitteen ikäihmisten liikuntakortista ja siitä tehdään seuraavassa kokouksessa myös tiedote. Evästettiin esittelijäsihteeriä aloitteen valmistelun pohjaksi.