Vanhusneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 8 Harkinnanvaraisten kuljetuspalveluiden ajankohtainen tilanne - selvityspyyntö

TRE:1045/05.01.05/2019

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

 Kirsi Nurmio, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Arja Ojala, arja.o.ojala@gmail.com

Perustelut

Vanhusneuvostolle on tullut paljon palautetta erityisesti rintamaveteraaneilta siitä, ettei Tuomi-Logistiikan järjestämät taksipalvelut, joihin heillä veteraaneilla on oikeus, toimi. Palautetta on tullut siitä, että taksit tulevat kohtuuttoman pitkän odotusajan jälkeen tai joskus eivät ollenkaan.

Samaa negatiivista palautetta on tullut niiltä muilta ikäihmisiltä, jotka ikänsä, kuntonsa ja tulojensa perusteella ovat oikeutettuja näihin taksipalveluihin.

Vanhusneuvosto on huolissaan myös mm. vammaisten lasten kuljetuksista vaikka se ei suoraan toimialaan ikääntyneen väestön edunvalvojana kuulu. Myös vammaisilla lapsilla on kuitenkin huolestuneet isovanhemmat.

Vanhusneuvosto pyytääkin ikäihmisten palvelulinjalta selvitystä siitä, mikä tällä hetkellä on ko. kuljetuspalveluiden tilanne. Joko taksipalveluiden vapauttamisesta aiheutuneet ongelmat on onnistuttu ratkaisemaan ja mikäli ei, niin mikä on suunnitelma asian ratkaisemiseksi. Kaikkien heikoimmassa asemassa olevien elämää ei saa lisää hankaloittaa sillä, että kuljetukset, joihin he ovat oikeutettuja, eivät toimi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Vanhusneuvosto pyytää selvitystä harkinnanvaraisten kuljetuspalveluiden ajankohtaisesta tilanteesta.