Vanhusneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 9 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen vanhusneuvoston edustajalle lautakuntien ja johtokuntien kokouksiin tapauskohtaisesti ikäihmisille merkittäviä asioita käsitellessä

TRE:1489/05.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurmio Kirsi, Suunnittelija, Kirsi.Nurmio@tampere.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto teki jo vuonna 2013 kaupunginhallitukselle aloitteen siitä, että vanhusneuvoston edustaja tulisi kutsua lautakuntien kokouksiin paikalle silloin kun siellä käsitellään ikäihmisille merkittäviä asioita. Koska vanhusneuvosto ei ole saanut aloitteeseensa vastausta, on syytä uskoa, että aloitteen sisällön suhteen on jotain epäselvyyttä ja siksi vanhusneuvosto tarkentaa nyt aloitteensa tarkoitusta.

Kuntalaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät, että luottamuselimet tietävät vanhusneuvoston kannan ennen päätöksentekoaan ikäihmisille merkittävissä asioissa. Tämän kannan selvittämiseen on monta keinoa. Paras, mutta myös hitain ja eniten valmistelulta ennakointia vaativa, keino on pyytää asiasta lausunto koko vanhusneuvostolta. Tampereen vanhusneuvostolla on kuitenkin myös puheenjohtajistosta ja esittelijäsihteeristä koostuva laatujaosto, joka voi tarpeen niin vaatiessa antaa lyhyelläkin aikataululla lausunnon.

Joskus kuitenkin asiat valmistellaan luottamuselimeen hyvin nopealla aikataululla tai niiden sisältöä ei haluta julkistaa ennen luottamuselimen kokousta. Tällöin lautakunta tai muu poliittinen luottamuselin voi kutsua kokoukseen paikalle kyseessä olevan pykälän ajaksi, ennen päätöksentekovaihetta, asiantuntijaksi vanhusneuvoston edustajan, joka yleensä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Luottamushenkilöt voivat silloin selvittää vanhusneuvoston kannan paikan päällä, ennen päätöksentekoa. Tällöin lain vaatimus täyttyy vaikka aikataulu ei ole sallinut asian viemistä lausunnolle joko vanhusneuvoston tai laatujaoston kokoukseen.

Päätösehdotus oli

Vanhusneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä; ja että tämä kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan.

Päätös

Keskusteltiin aloitteesta ja päätettiin lähettää se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko vanhusneuvostossa vakituisesti tai tilanteen mukaan kutsuttuna olla paikalla kaupunginhallituksen edustaja. Päätettiin palata tähän asiaan kun on aika taas laatia vanhusneuvoston asettamispäätös. Tässä vaiheessa tyydyttiin siihen, että esittelijäsihteeri pyytää apulaispormestari Johanna Loukaskorpea paikalle vanhusneuvoston kokoukseen.

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Kirsi Nurmio, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus vastasi vanhusneuvoston aloitteeseen läsnäolosta lautakunnissa. Vastaus on liitteenä. Myös kaikki lautakunnat ovat kokouksissaan käsitelleet kaupunginhallituksen vastauksen ja päätöksistä on tullut tiedoksianto vanhusneuvostolle.

Päätösehdotus

Merkitään kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.