Vanhusneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 2 Pöytäkirjan tarkistus

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Lepistö ja Maija-Liisa Nikki.