Vanhusneuvosto, kokous 15.1.2020

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.