Vanhusneuvosto, kokous 15.1.2020

§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykäliensä ajaksi projektipäällikkö Suvi Friedille ja ikäihmisten palvelulinjan johtaja Mari Patroselle.