Vanhusneuvosto, kokous 15.1.2020

§ 9 Vanhusneuvoston vuoden 2020 talouden ja toiminnan suunnittelu 

TRE:7511/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Vanhusneuvoston pääteemana vuonna 2020 jatkaa ikäystävällinen kaupunki, koska TampereSenior-ohjelma jatkaa v.2020 loppuun ja sen tehtävä on Maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävälliset kaupungit -teeman eteenpäin vieminen. Ikäystävällisyysteemaa edistetään vanhusneuvostossa yhteistapahtumissa TampereSenior-ohjelman kanssa: v. 2020 keväällä järjestetään Seniorikaraoke lähitoreilla ja v. 2020 joulukuussa ohjelman loppuseminaari.

Muuten vanhusneuvosto toteuttaa ikäystävällisyyden teemaa pääpainonaan ikäihmisten sosiaalipalvelut: kevään eläkeläisvaltuuston teema on ikäihmisten sosiaalipalveluiden laadun, vaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja myös syksyn eläkeläisvaltuustossa tarkastellaan kaupungin v. 2021 budjettia nimenomaan ikäihmisten palveluiden näkökulmasta. Syksyllä järjestetään myös yhteinen luentotilaisuus vanhusneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle ennaltaehkäisevien palveluiden merkityksestä terveyspalveluiden näkökulmasta.

V. 2019 vanhusneuvoston jäsenten vastuualueet olivat seuraavat: (asumisen yhteisöllisyys), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kaupunkiympäristö ja joukkoliikenne, vanhusneuvoston medianäkyvyyden seuranta, veteraaniasiat, kaupungin elinvoima, köyhyyden ja syrjäytymisen estäminen, vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta ja Orivesi. Vanhusneuvosto päättää kokouksessaan onko aihetta muuttaa vastuualueita.

Vanhusneuvoston jäsenet käyvät v. 2020 aikana oman viiteryhmänsä valtuustoryhmässä esittäytymässä (mikäli se valtuustoryhmälle sopii). On tärkeää, että vanhusneuvoston yhteydet sekä hallintoon että poliittiseen päätöksentekoon ovat toimivat. Vanhusneuvoston täytyy olla tunnettu lautakuntien ja valtuuston jäsenten piirissä.

Vierailuja ja kaavakävelyitä järjestetään myös v. 2020. Vanhusneuvosto menee vierailulle kutsusta, mutta tällä hetkellä on tiedossa ainakin vierailu Satamakadun tehostettuun palveluasumiseen. Kaavakävelyistä on tiedossa ainakin Hiedanranta: tällä kertaa Hiedanrannassa tutustutaan erityisesti alueen erityisiin teknologisiin ratkaisuihin ja keinoihin, joilla tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Vanhusneuvosto perustaa v. 2019 tekemänsä päätöksen mukaan joukkoliikennetyöryhmän, johon kutsutaan vanhusneuvoston edustuksen lisäksi edustus sekä joukkoliikenteestä että palveluliikennettä hoitavasta Tuomi-Logistiikasta. On tärkeää, että katsotaan ikäihmisten julkista liikennettä yhtenäisenä kokonaisuutena. Työryhmän keskustelun tulokset tuodaan loppuvuodesta vanhusneuvoston käsittelyyn.

Vanhusneuvosto järjestää jo perinteisen Kuule ja kerro -palautetilaisuuden vanhusasiamiesten kanssa keväällä. Tilaisuuden aihe on testamentti- ja perintöasiat, koska viimekertainen edunvalvontasopimusaihe oli niin suosittu. 

Vanhusneuvosto pyrkii läheisempään ja toimivampaan yhteistyösuhteeseen järjestöedustamon kanssa. Vanhusneuvosto suunnittelee yhdessä edustamon koordinaattorin kanssa syksyn kansalaisvaikuttamisen päivän ja osallistuu sen järjestelyihin.

Jo perinteinen glögitilaisuus, jota ei järjestetty v. 2019, järjestetään taas v. 2020.

Vanhusneuvosto pyrkii v. 2020 keskittymään tunnettuuteensa. Esitettä jaetaan laajemmin kaupungin toimipisteisiin ja toteutetaan palautekampanja, jotta vanhusneuvosto saisi enemmän palautetta niin sähköiseen kuin fyysisiinkin aloitelaatikkoihinsa. Vanhusneuvosto myös jatkaa jo v. 2019 käyttöön ottamaansa uutta linjaa siitä, että jokaisesta kokouksesta lähtee tiedote jostakin ajankohtaisesta asiasta.

 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto hyväksyy keskustelun ja korjausten jälkeen suunnitelman toiminnasta ja taloudesta vuodelle 2020.