Vanhusneuvosto, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Edustajan valitseminen eri työryhmiin

Päätösehdotus oli

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on edustanut useassa työryhmässä asemansa puolesta. Tällaisia työryhmiä ovat olleet: veteraaniasioiden neuvottelukunta, erityisasumisen työryhmä ja tulevaisuustyöryhmä. Puheenjohtajan vaihduttua on vanhusneuvoston nimettävä uusi puheenjohtaja Tarja Jokinen ko. työryhmiin. Hänen varakseen nimitetään varapuheenjohtaja Juha Salonen.

Päätös

Valittiin vanhusneuvoston puheenjohtaja Tarja Jokinen edustamaan seuraaviin työryhmiin: veteraaniasioiden neuvottelukunta, erityisasumisen työryhmä ja tulevaisuustyöryhmä.  Hänen varakseen nimitettiin varapuheenjohtaja Juha Salonen.