Vanhusneuvosto, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi ja laillisesti koollekutsutuksi.

Päätös

Todettiin kokous osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi ja laillisesti koollekutsutuksi.