Vanhusneuvosto, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kulttuuripääkaupunkityöpaja

Perustelut

Kulttuuripääkaupunkihankkeen edustaja vetää vanhusneuvostolle työpajan.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi ja toimenpiteitä varten kulttuuripääkaupunkityöpajassa esille nousseet ideat.

Päätös

Salla Ponkala esitteli kulttuuripääkaupunkihankkeen teemat ja otti ylös vanhusneuvostolta nousseet ideat. Vanhusneuvosto päätti tehdä tiedotteen kulttuuripääkaupunkihankkeelle tekemästään eläkeläisyhdistysten järjestötalo -hankkeesta. Työjaosto valtuutettiin tekemään tiedote ko. ideasta.