Vanhusneuvosto, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vanhusneuvoston syksyn aloitteet ja selvityspyynnöt

Perustelut

Vanhusneuvostolle on tullut seuraavia ehdotuksia aloitteiksi ja selvityspyynnöiksi: penkkien lisääminen, kaavoituksen resurssit ja Hämeentien turvallinen ylitys ratikka-aikoina. Esittelijäsihteeri on selvittänyt asioita alustavasti ja esittelee asiat keskustelun pohjaksi.

Päätösehdotus oli

Käydään alustava keskustelu esittelijäsihteerin esittelyn perusteella. Sovitut aloitteet ja selvityspyynnöt tuodaan hyväksyttäväksi lokakuun kokoukseen.

Päätös

Käytiin keskustelua erityisesti penkkialoitteesta. Seppo Grönqvist ehdotti, että aihe laajennettuna otettaisiin yhdeksi maakunnallisen vanhusneuvostotilaisuuden teemaksi. Keskusteltiin myös vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhteistyön tiivistämisestä ja siitä että esteettömyyttä koskevat aloitteet ja selvityspyynnöt kannattaisi tehdä yhteistyössä. Esittelijäsihteeri on yhteydessä vammaisneuvostoon mm. Hämeenkadun ylitystä koskevan aloitteen osalta.