Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 13.2.2020

§ 4 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus Alueellisen ympäristöterveydenhuolto jaoston ajankohtaisiin asioihin:

  • Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys / suunnittelija Taina Lehmuskoski
  • valvonnan toteuma / ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang
  • asumis- ja terveyshaitat / terveysinsinööri Tarja Hartikainen
  • elintarvikelain muutokset / ympäristöinsinööri Satu Virtaranta

Kokouskäsittely

Suunnittelija Taina Lehmuskoski oli läsnä Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys asiassa.

Jyri Kankila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)