Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 13.2.2020

§ 8 Katsaus vuoden 2019 kuntalaisaloitteisiin 

TRE:980/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 5215 184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Vuonna 2019 yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtäväalueella tehdyt, jaoston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet:

Kuntalaisaloitteessa (TRE: 3676/2019) esitettiin, että tupakointia rajoitettaisiin yleisillä alueilla niin, että tupakointi olisi sallittu vain tietyillä merkityillä alueilla. Aloitteeseen annettiin vastaus alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksessa 12.12.2019. Aloite ei aiheuttanut muita kuin perusteluissa mainittuja toimenpiteitä.

Edellä mainittu aloite on käsitelty loppuun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Katsaus vuoden 2019 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Karoliinan Vehmaanperä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)