Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 13.2.2020

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 17.2.2020.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Liski ja Esko Yli-Pärri (varalle Pentti Hupanen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)