Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 14.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

- tp2018 + kuntalaskutus 2018

-Kuntalaskutus 2019

-HHO lausuntopyynnöt koskien tupakkalain vastaisten höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden myyntiä

Kokouskäsittely

Natalia Rincon saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.