Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 14.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 4 Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokousajan muuttaminen 

TRE:6513/00.00.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jokinen Aino, Hallintosihteeri, Aino.Jokinen@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi myös perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Lundström Hanna, Hygieenikkoeläinlääkäri, hanna.lundstrom@tampere.fi

 Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokoukset kevätkaudella 2019 pidetään Tammerkosken istuntosalissa seuraavasti:

torstaina 14.2.2019 klo 16.00
torstaina 11.4.2019 klo 16.00 ja
torstaina 13.6.2019 klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokousaikataulu keväälle 2019 on päätetty jaoston 13.12.2018 kokouksessa (§ 27).

Yhdyskuntalautakunta valitsee alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenet ja varajäsenet 11.6.2019. Siksi on tarkoituksenmukaista siirtää kokouspäivää siten, että jaoston kokous 13.6.2019 siirretään pidettäväksi torstaina 6.6.2019, jolloin kokous voidaan pitää nykyisellä kokoonpanolla.

Kokous on Tammerkosken istuntosalissa alkaen klo 16.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston kesäkuun kokous siirretään pidettäväksi torstaina 6.6.2019 Tammerkosken istuntosalissa alkaen klo 16.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jäsenet, varajäsenet, luottamushenkilömuutokset, virastomestarit