Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 14.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 8 Tampereen ympäristöterveyden vuoden 2018 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi  

TRE:965/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 5215 184, hygieenikkoeläinlääkäri Hanna Lundström, puh. 040 806 3661, terveysinsinööri Tuula Sillanpää, puh. 050 554 5899, praktikkoeläinlääkäri Jyrki Haapasalmi, puh. 040 806 4269, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain ja toimittaa selvitys suunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle VYHA-järjestelmän kautta. Valvontasuunnitelmien toteutumisen raportointi tehdään ympäristöterveyden käytössä olevan Facta-tietojärjestelmän sekä KUTI-, YHTI- ja VYHA -järjestelmien avulla ja siitä laaditaan arviointiraportti toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015 - 2019 laadittiin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman 2015 - 2019 perusteella. Valvontasuunnitelma päivitettiin vuosille 2016 - 2019. Toiminta-alueeseen on kuulunut v 2015 alkaen Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Elintarvikehuoneistojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 1545 kpl. Niistä valvontasuunnitelman mukaisia suunnitelmallisia tarkastuksia oli 1318 kpl ja niihin liittyviä uusintatarkastuksia 151 kpl. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia tehtiin 76 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli laskutavasta riippuen 60 - 88  %, tarkempi kuvaus raportissa.

Elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä 439 027 € yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on myös tupakkalain mukainen valvonta sekä lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden valvonta. Tupakan myynnin ja tupakointitilojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 167 kpl. Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen tupakkalain mukaisten tarkastusten mukainen toteuma oli 74 %.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntilupien käsittelystä kertyi tuloja 21 640 € ja vuosittaisista valvontamaksuista 306 260 € yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Tampereen ympäristöterveyden praktikkoeläinlääkäreiden toimesta tehtiin hyötyeläinten sairaskäyntejä 1789 kpl, joilla hoidettiin 5449 eläintä. Ei-hyötyeläinten sairaskäyntejä tehtiin 1213 kpl ja pieneläinten vastaanottokäyntejä oli 9474 kpl, joilla hoidettiin yhteensä 13 256 eläintä.

Päivystys suurten eläinten eläinlääkäripalvelujen osalta hoidettiin itse oman alueen sisällä niin että vuorotellen yksi alueen eläinlääkäreistä päivysti. Päivystysaikana tehtiin 328 sairasmatkaa, joilla hoidettiin 458 eläintä.

Pirtevan kanssa oli edelleen voimassa kiiretilanteessa mahdollisuus avunpyyntöön, tällaisia tilanteita oli yksi. Alueella on yhdenmukainen subventiokäytäntö.

Eläinlääkäreiden vastaanotoilta klinikka- ja laitemaksutulot olivat koko alueelta 45 870,89 €. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Pieneläinten päivystysaikainen (arkisin klo 15 – 08, viikonloppuisin ja arkipyhisin) hoito järjestettiin yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n (Evidensia Tampere, Evidensia Toijala ja Evidensia Hattulan Eläinsairaala) kanssa koko päivystysaluetta koskien.

Vuonna 2018 Evidensia Oy:n vastaanotoilla (Tampere, Toijala ja Hattula) kävi yhteensä 1926 lemmikkieläintä päivystysaikana.

Tampereen alueen valvontaeläinlääkärit ottivat vastaan epäilyilmoituksia/ toimenpidepyyntöjä eläinsuojelulain vastaisesta eläinten kohtelusta 386 kpl.

Valvontaeläinlääkärit tekivät 338 kpl eläinsuojelutarkastuskäyntejä ja muita valtion määräämiä viranomaistehtäviä 68 kpl.

Eläinsuojelutarkastusten perusteella annettiin eläinsuojelulain 40§:n mukaisia neuvoja 84 tapauksessa ja 42§:n mukaisia määräyksiä ja kieltoja 34 tapauksessa. 44§:n mukaisiin kiiretoimiin ryhdyttiin kuudessa tapauksessa. Poliisille tehtiin tutkintapyyntö neljästä tapauksesta.

Sivutuotelaitostarkastuksia, salmonellavalvontakäyntejä, vierasainevalvontaohjelmiin liittyviä näytteenottoja, sekä elävien eläinten tuontiin ja vientiin liittyviä tarkastuksia tehtiin vuoden aikana 68 kpl. Laittomasti tuotuihin eläimiin liittyviä tarkastuksia tehtiin 20 kpl.

Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 575 kpl. Näistä suunnitelmallisia tarkastuksia oli 326 kpl. Muita kuin suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 249 kpl. Suurimman tehtäväkokonaisuuden ei-suunnitelmallisen valvonnan puolella muodostivat asunnontarkastukset, joita tehtiin 130 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten osuus oli 56 prosenttia. Asunnontarkastusten osuus kaikista tarkastuksista oli 23 prosenttia.

Terveydensuojelussa kirjattiin yhteydenottoja, neuvontaa, kyselyitä, selvityspyyntöjä, saatuja selvityksiä sekä terveyshaittaepäilyjä ja valituksia yhteensä 3713 kpl. Neuvotteluja kirjattiin 217 kpl. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet ja niiden selvittämiseksi ja poistamiseksi tehtiin yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. Terveydensuojelun huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa on tavoitteellisesti lisätty mm. sidosryhmäyhteistyöllä ja lausuntomenettelyllä. Lausuntoja annettiin 119 kpl.

Tupakkalain 79 §:n mukaisia asuntoyhteisöjen tupakointikieltopäätöksiä tehtiin 11 kpl.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteuma oli 75 prosenttia.

Terveydensuojelun tulot olivat yhteensä 127 882 euroa yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2018 sekä siihen liittyvät raportit on esitetty liiteasiakirjassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi vuodelta 2018 hyväksytään ja

että raportti toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Bojang, Hanna Lundström, Tuula Sillanpää, Jyrki Haapasalmi