Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 14.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 7 Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2015-2019 päivitys vuodelle 2019 

TRE:986/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 5215 184, hygieenikkoeläinlääkäri Hanna Lundström, puh. 040 806 3661, terveysinsinööri Tuula Sillanpää, puh. 050 554 5899, praktikkoeläinlääkäri Jyrki Haapasalmi, puh. 040 806 4269, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu 2016 alusta alkaen terveydensuojelu, elintarvikkeiden, tupakkalain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut. Kuluttajaturvallisuuden valvonta siirtyi kunnilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) vuonna 2016. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa.


Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on laadittava ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Kunnan valvontasuunnitelma, joka sisältää eri toimialueiden yksityiskohtaiset suunnitelmat, hyväksytään ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä. Hyväksyessään valvontasuunnitelman viranomainen myös kirjaa seurantatavan. Hyväksytty valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle.


Tampereella ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisena toimii Yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, jonka tulee huolehtia siitä, että valvontaviranomaisella on palveluksessaan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä. Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on 1.1.2015 alkaen Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet (3 kpl) sijaitsevat Tampereella, Kangasalla ja Valkeakoskella. Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot (5 kpl) sijaitsevat Tampereen Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.


Liitteenä oleva Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2015–2019 päivitys vuodelle 2019 sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakien valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ja eläinlääkäripalveluja koskevan suunnitelman. Suunnitelma on laadittu ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman 2015–2019 ja keskusviranomaisten laatimien toimialakohtaisten valtakunnallisten valvontaohjelmien ja niiden päivityksien pohjalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015–2019 päivitys vuodelle 2019 hyväksytään, ja että valvontasuunnitelma toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jyri Kankila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Bojang, Hanna Lundström, Tuula Sillanpää, Jyrki Haapasalmi