Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 29.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 23 Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokoukset syyskaudella 2019

TRE:6513/00.00.03/2018

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Aino Jokinen, p. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen, p. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi myös perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokoukset syyskaudella 2019 pidetään Tammerkosken istuntosalissa, 2 krs seuraavasti:

torstaina 29.8.2019 klo 16.00
torstaina 10.10.2019 klo 16.00 ja
torstaina 12.12.2019 klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Ravintola Näköala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)