Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 29.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 21 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2019-31.5.2021

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään johtaja Mikko Nurmiselle, ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojangille, terveysinsinööri Tuula Sillanpäälle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle sekä kaupunginhallituksen edustaja Kalle Kiilille.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Merja Bojang, Tuula Sillanpää, Kari Kankaala, Kalle Kiili, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)