Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 29.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 19 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 01.06.2019 - 31.05.2021

TRE:3509/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksissa pöytäkirjaa pitää toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 hallintosihteeri Aino Jokinen tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen
hallintosihteereistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)