Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 29.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 20 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 01.06.2019 - 31.05.2021

TRE:3510/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään viestintäsuunnittelija Tarja Nikupaavo-Oksanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Nikupaavo-Oksanen, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)