Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 1.10.2019

§ 144 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Hyvän rakentamisen palkinnon ehdokkaiden esittely, Titta Tamminen

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Vs. kaupunkikuva-arkkitehti Titta Tamminen saapui esittelemään asiaa.

Reeta Ahonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Vs. kaupunkikuva-arkkitehti Titta Tamminen poistui kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)