Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.12.2019

§ 178 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Ympäristö- ja rakennusjaoston vierailu Tampereen kaupungin ympäristönsuojelussa 24.3.2020, Harri Willberg

- Rakennusvalvonnan työresurssitilanne: uusi kaupunkikuva-arkkitehti, Jyrki Ottman

- Vuoden 2019 rakennusluvut, Jyrki Ottman

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)