Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- rakennuslupien määrät, Eija Muttonen-Mattila

- pysäköintivirhemaksun korotushakemus, Pasi Halme

Päätösehdotus oli

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely
Pasi Halme oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)