Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalossa viimeistään torstaina 20.12.2018.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarjastajiksi valitaan jäsenet Reeta Ahonen ja Kari Lindbom (varalle Ulla Kampman).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)