Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.6.2019

§ 94 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksissa kaudella 1.6.2019-31.5.2021

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Ryhänen Juho-Pekko, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Sirniö Ilpo

Läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään lakimies Heidi Ruonalalle, rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattilalle, ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willbergille ja vs. rakennustarkastaja Annika Alpille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)