Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.6.2019

§ 91 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 20.6.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Reeta Ahonen ja Marko Ulvila (varalle Erik Lydén).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)