Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 99 Rakennetun ympäristön kevätkatselmus 2019

TRE:2526/10.03.00/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh.0400 749840 ja tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 4314 306, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 50 §:n mukainen vuosittainen rakennetun ympäristön valvontaan liittyvä kevätkatselmus suoritettiin ympäristö- ja rakennusjaoston toimesta toukokuussa 6.5.-29.5.2019 välisenä aikana.

Tänä vuonna katselmuksen pääteemana jatkettiin rakennusten julkisivujen kuntoon liittyvää teemaa ja seurattiin eri kaupungin osien yleisilmettä ja kuntoa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota katukuvassa näkyviin kevytrakenteisiin pressusuojiin. Lisäksi katselmoitiin muita kohteita, jotka mahdollisesti tulevat aikanaan jaoston käsiteltäväksi hallintopakkotoimenpiteinä.

Tarkastusinsinööri Pekka Rantasen ja tarkastusinsinööri Katja Rajaniemen raportti katselmuksesta on esityslistan liitteenä. Liite on salainen Viranomaisen julkisuudesta annetun lain 24 §:n 32) perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alppi Annika, Lupa-arkkitehti

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)