Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 95 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset syyskaudella 2019

TRE:6513/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Sirniö Ilpo

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset syyskaudella 2019 pidetään kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

06.08.2019 kello 16:00
20.08.2019 kello 16:00
03.09.2019 kello 16:00
17.09.2019 kello 16:00
01.10.2019 kello 16:00
22.10.2019 kello 16:00
05.11.2019 kello 16:00
19.11.2019 kello 16:00
02.12.2019 kello 16:00
17.12.2019 kello 16:00

Päätös

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset syyskaudella 2019 pidetään kaupunginhallituksen istuntosalissa esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti, lukuun ottamatta maanantaita 02.12.2019, jolle ehdotettu kokous pidetään tiistaina 03.12.2019.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, puheenjohtaja Sirniö muutti päätösehdotusta seuraavasti:

"Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset syyskaudella 2019 pidetään kaupunginhallituksen istuntosalissa esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti, lukuun ottamatta maanantaita 02.12.2019, jolle ehdotettu kokous pidetään tiistaina 03.12.2019."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

luottamushenkilömuutokset, virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)