Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.11.2019

§ 164 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 21.11.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Mäkeläinen ja Ulla Kampman (varalle Jouni Sirén).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)