Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.5.2020

§ 65 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Deleten Ruskon laitoksen lupatilanne

- Syväojan luonnonsuojelualue

- Vaakkolammin tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö
  • Alppi Annika, Rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Harri Willberg poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)