Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.9.2019

§ 128 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 5.9.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Höyssä ja Suvi Mäkeläinen (varalle Kari Lindbom).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)