Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.2.2020

§ 13 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

  • Rakennuskannan energiatehokkuustoimet / projektipäällikkö Juho Rinta-Rahko

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja
  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle ja projektipäällikkö Juho Rinta-Rahkolle asian käsittelyn ajaksi.

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala ja projektipäällikkö Juho Rinta-Rahko olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)