Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.2.2020

§ 17 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien rakennukseen pääsyn estämistä, Takahuhti 

TRE:864/10.03.01/2020

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.