Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.6.2019

§ 86 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Lupapäätösten määrät, Alppi Annika

- Avoinna olleen tarkastusinsinöörin viran täyttö, Alppi Annika

- Rakennuslupamenettelystä saatu palaute, Järvinen Matti

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)