Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 8.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus katutilapäällikkö Pasi Halmeelle ja lakimies Lassi Anttilalle §:n 4 Esitys pysäköintivirhemaksun korottamisesta Tampereen kaupungin alueella, ajaksi sekä pääsuunnittelija Marika Rökmanille (Aihio Arkkitehdit Oy) §:n 5 Rakennuslupahakemus, Kansikatu 3, Ratapihankatu 54, Kanslerinrinne 6, Naulakatu 5, 18-1163, 837-118-330-8, ajaksi.

Kokouskäsittely
Katja Nisumaa-Saarela saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)