Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 9.4.2019

§ 57 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- oikaisuvaatimus koskien purkamislupa 19-0062P, Tuomiokirkonkatu 19 asiassa; asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, projektiarkkitehti Iina Laakkonen ja TOAS:in toimitusjohtaja Kirsi Koski

- 9. - 10.4.19. Tampereella järjestettävän TOP10 rakennusvalvontojen yhteistyöseminaarin anti; Eija Muttonen-Mattila

- tapahtumamelulinjaus; Willberg Harri

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja
  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)