Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 9.4.2019

§ 56 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Myönnetään §:n 57 ajankohtaiskatsauksen ajaksi läsnäolo- ja puheoikeus asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle, projektiarkkitehti Iina Laakkoselle ja TOAS:in toimitusjohtaja Kirsi Koskelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)