Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

§ 30 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Automaattisen liikennevalvonnan tavoitteet ja periaatteet, Ari Vandell, Heljä Aarnikko, Jari Näkki ja Heikki Ihalainen

- KansiAreena -hankkeen tilannekatsaus ja Sorin alueen liikenteen yleissuunnitelma, Markku Ahonen, Lauri Vesanen ja Ari Vandell

- Viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2021 – 2030, Kirsi Mäntysaari-Ukkola

- 10 kohdan toimenpidelistan kokonaisuus - tilannekatsaus, Mikko Nurminen

- Nuorisovaltuuston aloite lautakuntakummien nimeämisestä, Aleksi Jäntti

- Pispalan asemakaavoituksen tilannekatsaus, Mikko Nurminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Ari Vandell, Heljä Aarnikko, Jari Näkki, Heikki Ihalainen, Markku Ahonen, Lauri Vesanen, Kirsi Mäntysaari-Ukkola ja Timo Seimelä olivat paikalla asiantuntijointa ja poistuivat kokouksesta esitysten jälkeen ennen päätöksentekoa.

Katja Karintaus ja Kirsi-Maarit Asplund poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin tauon.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatkettiin.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja varajäsen Riina-Eveliina Eskelinen saapui kokoukseen.

Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)