Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 113 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Arvovaaka kehittämistyökaluna 2019 raportti, Keijo Houhala

- Ojalan katusuunnittelun periaatteet​, Heljä Aarnikko

- Pinninkadun katusuunnitelma, Ari Vandell ja Mikko Kielo

- Joulunpyhien tilapäiset pysäköintimuutokset Kalevankankaan hautausmaan kohdalla, Ari Vandell

- Pöytäkirjan kirjaamislinjaukset koskien perusteluita ehdotuksissa, Aleksi Jäntti

- Tahmelan poikkeamisluvan kohteen hallinto-oikeuden kumoava päätös ja kohteen katselmus 9.6.2020, Aleksi Jäntti

- ELY-keskus ja yhteystyöneuvottelu 26.5.2020, Aleksi Jäntti

- Koronan vaikutukset lautakunnan tehtäväalueella​, Mikko Nurminen

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kaisa Vatanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Keijo Houhala, Heljä Aarnikko ja Mikko Kielo olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Matti Höyssä poistui kokouksesta ja varajäsen Antti Ivanoff saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Lassi Kaleva poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Ari Vandell poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat