Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 115 Asemakaava nro 8769, Santalahti, Lielahti, Järvikaupungin raitiotiekaava 

TRE:886/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.09.2019 päivätyn ja 2.12.2019 ja 23.3.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8769. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8769
Diaarinumero: TRE:886/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosien rajalla. Asemakaavan muutos ja asemakaava koskee noin 900 m pituista väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suunnittelualue on nykyisellään kokonaisuudessaan rakentamatonta Näsijärven vesialuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle.

Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja ja katualuetta. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Valmisteluvaiheen jälkeen on täydennetty vaikutusten arviointia ja selvitysaineistoa. Kaava-alueen rajoja on tarkennettu ja nimistöä lisätty.

Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä olevasta vesilain mukaisesta lupamenettelystä koskien Vaitinaron vesistötäyttöä, josta ei ole toistaiseksi lainvoimaista päätöstä (tilanne 23.3.2020). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti myöntää 20.1.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta luvan vesialueen täytölle Näsijärvessä, ns. saarivaihtoehto. Päätöksestä on valitettu.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen ja vesilupapäätöksen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen rakentamisesta.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8769 (päivätty 26.09.2019, tarkistettu 2.12.2019 ja 23.3.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
 
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 2.12.2019 päivätyn ja 23.3.2020 ja 4.5.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8769. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8769
Diaarinumero: TRE:886/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosien rajalla. Asemakaavan muutos ja asemakaava koskee noin 900 m pituista väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suunnittelualue on nykyisellään kokonaisuudessaan rakentamatonta Näsijärven vesialuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle.

Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja ja katualuetta. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaislausunto. Muistutuksia ei jätetty. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, ettei se anna lausuntoa asemakaavasta nro 8769. Palaute ei aiheuttanut muutoksia asemakaavakarttaan.

Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti lausunnossaan mm. havainneaineiston täydentämistä. Uusia havainnekuvia on nyt lisätty ja asemakaavaselostusta täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen nimistöä on täydennetty. Hiedanrannan keskustasta Näsisaareen johtava pääkatu nimettiin Näsisaaren bulevardiksi. Ehdotusta ei ole tarpeen asettaa tämän vuoksi uudelleen nähtäville.

Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä olevasta vesilain mukaisesta lupamenettelystä koskien Vaitinaron vesistötäyttöä, josta ei ole toistaiseksi lainvoimaista päätöstä (tilanne 4.5.2020). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti myöntää 20.1.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta luvan vesialueen täytölle Näsijärvessä, ns. saarivaihtoehto. Päätöksestä on valitettu.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen ja vesilupapäätöksen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen rakentamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8769 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, muistutuksen tekijät

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat