Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 129 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien rakentamisen poikkeamislupapäätöstä koskevaa valitusta , 05.05.2020

Kaupungingeodeetti
§ 2 Ilmakuvaukset 2020 - hankinta, 23.04.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 34 Ojala-Lamminrahkan alueen tiedottamisen sisällöntuottaminen, 05.05.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 33 Pysäköintikieltomerkin siirtäminen Tekniikankadulla, 27.04.2020
§ 34 Pyynikin asukas- ja yrityspysäköintialueen F päivittäminen, 27.04.2020
§ 35 Pysäköintikiellon lisääminen Perkkoonkadun eteläosaan, 30.04.2020
§ 36 Pysäköintirajoitusten lisääminen Teivaalantielle, Teivaankujalle, Viirapuistonkadulle ja Possilankadulle, 30.04.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 17 Päätös hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, lasku nro. 0103959831, 06.05.2020
§ 18 Päätös kiinteistön 837-009-4951-0002 hulevesimaksuja koskevista muistutuksista, laskunumerot 0103924872 ja 0104111032, 06.05.2020
§ 19 Päätös hulevesilaskuja koskevista muistutuksista koskien kiinteistöä 837-045-4539-0005, 06.05.2020
§ 20 Päätös hulevesilaskuja laskunumerot 0103925615 ja 0104111743 koskevista muistutuksista , 06.05.2020
§ 21 Päätös koskien hulevesilaskuja laskunumerot 0103959872 ja 0103551702 tehdyistä muistutuksista, 06.05.2020

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat