Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 4 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Klo 16.00–17.30:

Yhdyskuntalautakunnan ja Ely-keskuksen kehittämiskeskustelu;

Olli Madekivi, johtaja
Mari Rajala, yksikön päällikkö
Samuli Alppi, johtava asiantuntija
Juha Sammallahti, johtaja
Harri Vitikka, yksikön päällikkö

Ilpo Sirniö saapui kokoukseen johtaja Juha Sammallahden esityksen aikana klo 16.28.

Kaupunginhallituksen edustaja Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta esityksistä käydyn keskustelun aikana klo 17.35.

Ely-keskuksen edustajat Olli Madekivi, Mari Rajala, Samuli Alppi, Juha Sammallahti ja Harri Vitikka sekä keskustelussa mukana olleet Milko Tietäväinen, Kari Kankaala, Taru Hurme ja Ari Vandell poistuivat kokouksesta kehittämiskeskustelun jälkeen klo 17.43.

Tässä vaiheessa puheenjohtaja esitti kokoukseen 15 minuutin taukoa.
 

Tauon jälkeen asemakaavapäällikkö Elina Karppinen esitteli esityslistalla olevan Kaavoitusohjelman vuosille 2019-2023.

Nuorisovaltuuston edustaja Yaser Rahim poistui kokouksesta Karppisen esityksen aikana klo 18.20.

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti poistui kokouksesta Karppisen esityksestä käydyn keskustelun aikana klo 18.45 ja Ilpo Sirniö siirtyi puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi §:n Ajankohtaiset asiat tulleen käsitellyksi klo 18.59.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Kehittämiskeskustelu sekä ajankohtainen asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat