Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Linnainmaa, Kotipellonkatu 13, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8722

TRE:1252/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.8.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8730. Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 16.8.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8730. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8722
Dno TRE:1252/10.02.01/2018, pvm. 08.02.2018

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Linnainmaan kaupunginosan tonttia nro 5604–2. Asemakaavamuutoksella lisätään pientalotontin rakennusoikeutta ja mahdollistetaan uuden asuinrakennuksen toteuttaminen tontille.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 270 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 78 k-m2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville sekä lähettiin tiedoksi osallisille 04.10.2018. Aloitusvaiheessa saatiin kolme viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä. Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 2.11.2018. Valmisteluaineistosta saatiin kaksi kommenttia ja yksi mielipide. Viranomaiskommenteissa ei ollut huomautettavaa. Mielipiteiden perusteella kaavaehdotukseen on lisätty määräykset kattokulmasta ja -muodosta (α=26-34°/sa) sekä rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudesta metreinä (5.0m) noudattaen naapuritonttien linjaa.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8722 (päivätty 29.10.2018, tarkistettu 17.12.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat